ÁSZF

Általános szerződési feltételek a www.ivanics.hu/webshop internetes oldalon keresztüli vásárláshoz, fogyasztók részére

2020.02.19.

1.
Mire vonatkozik az ÁSZF?
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ivanics Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa a www.ivanics.hu/webshop internetes oldalon (a továbbiakban: Webshop) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit határozza meg, továbbá a jogszabályi előírásoknak megfelelő tájékoztatást tartalmaz.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról (külön jelölőnégyzet kipipálásával) hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, hogy vásárlás előtt olvassa el a honlapon közölt aktuális feltételeket. Módosítás esetén a honlapon leadott megrendelésekre a megrendelés napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései érvényesek a szerződéses jogviszony időtartamára és az adott szerződés megszűnését követő időszakra is, időbeli korlátozás nélkül.
2.
Milyen alapvető jogszabályokon alapul az ÁSZF?
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.), és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tjr.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezésein alapul, összhangban a vonatkozó európai uniós szabályozásokkal.
3.
Ki a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján? (Impresszum)
A Szolgáltató neve:   IVANICS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye:   1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
A Szolgáltató telephelyei:   1116 Budapest, Méhész utca 2-4.
1221 Budapest, Hajó utca 3.
A Szolgáltató fióktelepe:   8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának címe:   1116 Budapest, Méhész utca 2-4.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának nyitvatartása:   Munkanapokon 8.00-16:30-ig
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának telefonszáma:   +36 1 7766500
     
A Szolgáltató internet címe:   www.ivanics.hu/webshop
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mail címe:   webshop@ivanics.hu
A Szolgáltató adószáma:   10637193-2-44
A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Szolgáltató cégjegyzékszáma:   01-09-160949
A Szolgáltató Kereskedelmi Kamarai tagsága:   Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
A webáruház tárhelyét szolgáltató cég adatai:   Ivanics Kft.
4.
Hogyan történik a webshopon keresztüli vásárlás?
A Webshopon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek szerint.

A szolgáltatás az ÁSZF-ben rögzített sikeres regisztrációt követően érhető el a Vásárló számára.

A Szolgáltató jelen ÁSZF útján tájékoztatja a Vásárlókat az Ekertv. 5-6. §-aiban foglaltak szerint.
4.1.
Megrendelést Megelőző Tájékoztatások
4.1.1.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint a Webshopon keresztül az áru megvásárlására irányuló, a Felek között létrejövő megállapodás írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és azt a szerződés megkötését követő 5 (öt) évig megőrzi akként, hogy az a megőrzési időtartam alatt hozzáférhető marad.
4.1.2.
A megrendelésnek a Szolgáltató felé történő megküldése időpontjáig a Vásárló a megrendelést a Webshopban bármikor kijavíthatja.

A Vásárlónak a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. áru törlése a Kosárból a „Kuka” szimbólumra kattintva).
4.1.3.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint a Webshopon keresztül megkötésre kerülő szerződés nyelve a magyar.
4.1.4.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
4.1.5.
A Vásárló az áruval kapcsolatos, az áru tulajdonságaira vonatkozó információkat az áru tájékoztató oldalán ismerheti meg.
4.1.6.
Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, az ott közöltekhez képest a Vásárló további információra, tájékoztatásra tart igényt, úgy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken és a nyitvatartási idő figyelembevételével.
4.1.7.
A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy amennyiben a Vásárlónak az ÁSZF-ben szabályozott megrendelés (vásárlás) megkezdése előtt az áruval kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy a Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Vásárló rendelkezésére áll az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken és a nyitvatartási idő figyelembe vételével.
4.2.
Regisztráció
4.2.1.
A regisztráció a www.ivanics.hu/webshop weboldal főoldalán található „regisztráció” menüpont megnyitásával érhető el. A Vásárlók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak a Webshopon.

A regisztrációhoz a Vásárlónak egy e-mail címet, továbbá egy szabadon választott jelszót szükséges megadnia.
4.2.2.
A Szolgáltató a regisztráció aktiválása érdekében a Vásárló által megadott e-mail címre elektronikus levélben megküld egy linket, amelyre kattintva a regisztráció véglegesen aktiválásra kerülhet.
4.2.3.
A Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, valamint a www.ivanics.hu/webshop weboldalon közzétett Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és feltételeit maradéktalanul megismerte, azokat elfogadta.
4.2.4.
A Vásárló által a regisztráció során rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adataim/Szerkesztés menüpontban van lehetőség.
4.3.
Megrendelés
4.3.1.
A Szolgáltató megrendelést kizárólag a www.ivanics.hu/webshop weboldalon keresztül sikeresen regisztrált Vásárlótól fogad el, amennyiben a Vásárló a megrendelés elfogadásához szükséges valamennyi adatmezőt kitölti. Amennyiben a Vásárló valamely adatmezőt hibásan, vagy hiányosan tölt ki, a Szolgáltató ennek tényéről a Vásárlót hibaüzenetben értesíti.
4.3.2.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az áru vételára minden esetben az áru mellett feltüntetett összeg, amely, bruttó (az ÁFÁ-t tartalmazó) vételárat jelent Forintban (HUF).
4.3.3.
Az áru vételára a kiszállítás költségeit nem tartalmazza.
4.3.4.
A Webshopban megrendelhető áruk árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az ármódosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolhatja. A vételár bankkártyával történő online megfizetésének kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és az áru átvétele közti időszakban bekövetkezett esetleges árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 (huszonnégy) órát vesz igénybe, az áru átvétele csak ezt követően lehetséges.
4.3.5.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás, feltűnő értékaránytalanságot mutató ár kerül a Webshopban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles az árut hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló vásárlási szándékától elállhat.
4.3.6.
A megrendelés feladására a Webshopban történő regisztrációt követő bejelentkezés útján nyílik lehetősége a Vásárlónak a kosár menüpontra való kattintással.

Az egyes áruk képe és elnevezése alatti hivatkozáson megtekinthetjük a termék aktuális bruttó vételárát, elérhetőségét, rövid leírását (ha van), a termék jellemzőit és a Kosárba gomb segítségével hozzá tudjuk adni a megvásárolandó termékekhez.

Amennyiben a Vásárló valamely áruból egynél több darabot kíván megvásárolni, úgy az áru vételára melletti mezőben állíthatja be a Kosárba helyezendő áruk mennyiségét. A megrendelés ezen szakaszában a Kosár tartalmát a Vásárló szabadon módosíthatja, illetve törölheti.

Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a Fizetés gombra történő kattintást követően egy összegző oldal jelenik meg, amelyen a Vásárló a megrendelés feladása előtt ellenőrizheti a megrendelt árukkal kapcsolatos valamennyi adatot (áru beazonosítása, áruk mennyisége, vételár stb.), továbbá módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.

Az összegző oldalról a Vissza linkre történő kattintás útján a Vásárló ismét az igényei szerint módosíthatja a Kosár tartalmát, valamint egyéb adatait.

Az összegző oldalon a Vásárló a Webshop Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azt maradéktalanul elfogadom felirat mellett található jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve elfogadja, a megrendelés véglegesítésére csak ezt követően kerülhet sor.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére az összegző oldalon található Rendelés elküldése gombra kattintással kerül sor.

A megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa a logisztikai szolgáltató partnerek felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a megrendelés azonosítóját és összegét, a regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.
4.4.
Adatbeviteli Hibák Javítása
A Vásárlónak a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. áru törlése a Kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).
4.5.
Fizetési lehetőségek
A Vásárló kétféle fizetési lehetőség közül választhat:

az egyik a megrendelt termék vételárának, szállítási költségének megfizetése kiszállításkor készpénzben vagy bankkártyával, illetve megrendeléskor történő online bankkártyás fizetési lehetőség választása.

Amennyiben az előzetes online bankkártyás fizetéssel kifizetett termék nem szállítható, akkor a megrendelés visszautasításától számított 3 (három) banki napon belül a Szolgáltató az eredetileg igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget.

A bankkártyás fizetés révén a Vásárló kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a Webshopban. A kiválasztott áruk megrendelése után a Vásárlót a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Kérjük, hogy a Vásárló érdeklődjön bankjánál, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
4.6.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
4.6.1.
Megrendelés visszaigazolása: a Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató a www.ivanics.hu/webshop e-mail címről küldött automatikus e-mail útján legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja a Vásárlónak. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés, illetőleg a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt áruhoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, az áru vételárát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Kizárólagosan a hivatkozott visszaigazoló e-mail tájékoztatja a Vásárlót hitelt érdemlően arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 (negyvennyolc) órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó megrendelés visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és a megrendelés visszaigazolásával érvényes szerződés nem jön létre a Felek között, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelés Szolgáltatóhoz való megérkezését igazolja. Ha a Vásárló megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt lehető legrövidebb időn belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
4.6.2.
Megrendelés elfogadása: a Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail (Megrendelés státusz módosítás) útján fogadja el, melyet a Szolgáltató a webshop@ivanics.hu e-mail címről küld meg a Vásárló részére a megrendelés elfogadása esetén. A megrendelést visszaigazoló e-mail a Vásárlót egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, az áru kiszállításának várható időpontjáról, illetőleg az áru átvételének egyéb módjáról is tájékoztatja. A Felek közötti érvényes szerződés tehát minden esetben a Vásárló megrendelését (ajánlatát) elfogadó szolgáltatói e-mail visszaigazolás megküldésével jön létre, ez jelenti a Vásárló megrendelésre vonatkozó ajánlatának elfogadását a Szolgáltató részéről.
4.6.3.
A Szolgáltató által visszaigazolt és elfogadott vásárlói megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk-ban, illetőleg az Ekertv-ben foglaltak irányadóak. A szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
4.7.
Felelősség kizárása
4.7.1.
A Szolgáltató a Vásárló által a megrendelés folyamán tévesen, illetőleg pontatlanul rögzített rendelési adatokból fakadó késedelmes szállításért, vagy bármilyen egyéb fennakadásért felelősséget nem vállal.
4.7.2.
A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha a Vásárló a regisztráció során megadott jelszavát elfelejti, illetve ha az illetéktelen harmadik személy számára a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.
4.7.3.
A személyes adatok módosítása az aktív, azaz folyamatban lévő, illetőleg teljesítés alatt álló megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a rögzített adatok Vásárló általi megváltoztatásából eredő károkért semminemű felelősség nem terheli.
4.7.4.
A Szolgáltató rendszeresen frissíti a Webshopban megjelenített árukat ábrázoló fényképeket. Ennek ellenére az áruk csomagolása a Webshopban ábrázolt csomagolástól eltérhet, különösen akkor, ha az áru beszállítója akciót, szezonális marketing kampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
4.7.5.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webshopban szereplő adatokat, információkat jóhiszeműen helyezte el az internetes felületen. A hivatkozott adatok és információk célja a tájékoztatás, azok pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
4.7.6.
A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webshopot saját kockázatára használhatja. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá a Vásárló, hogy a Webshop használatával összefüggésben keletkező vagyoni és nem vagyoni károkért a Szolgáltató nem felel, kivéve a szándékosan, a súlyos gondatlansággal, vagy a bűncselekménnyel általa okozott, továbbá az életet, a testi épséget, vagy az egészséget károsító szerződésszegése eseteit.
4.7.7.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Webshop regisztrált felhasználói által tanúsított magatartásokért. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes körűen és kizárólagosan felelős saját, a Webshopban tanúsított magatartásáért. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy abban az esetben, amennyiben bármely Vásárlónak a Webshopban tanúsított magatartása, cselekményei vonatkozásában bármiféle jogsértés elkövetésének gyanúja, illetőleg lehetősége merül fel és az ügyben bármilyen hatósági, bírósági eljárás indul, úgy a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal.
4.7.8.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint a Webshop használata során a Vásárló által elérhetővé tett tartalmakat a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, azonban az ellenőrzés elvégzésére nem köteles. E körben a Szolgáltató jogosult – de nem köteles – arra is, hogy jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keressen. A Vásárló a Webshop használata során köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga alapján tilalmazott, úgy a tilalommal ellentétes esetleges használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség, ezekért az esetekért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
4.7.9.
Tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót, hogy a Webshop oldalai tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek egyéb szolgáltatók internetes oldalaira vezetnek, azonban ezen oldalak megnyitásával bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, miként nem terheli felelősség a Szolgáltatót a hivatkozott egyéb szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért sem.
4.7.10.
Amennyiben a Webshopban a Vásárló kifogásolható tartalmat talál, köteles ezt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult a kifogásolt tartalom haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
4.7.11.
A Szolgáltató javasolja a Vásárlónak, hogy a Webshop használata esetén alkalmazzon friss adatbázissal rendelkező víruskereső (vírusirtó) és spyware védelmi programokat, továbbá számítógépe operációs rendszerének biztonsági frissítéseit rendszeresen töltse le és azokat telepítse. Mindezek elmaradásából eredő bármely károkért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja, különös tekintettel arra, hogy a Webshopban való vásárlás a Vásárló részéről feltételezi az internet technikai és műszaki paramétereinek ismeretét, továbbá azt, hogy a Vásárló az informatikai technológiával együtt járó hibalehetőségeket kifejezetten elfogadta és tudomásul vette.
4.7.12.
Inkompatibilitás, téves megrendelés

Felhívjuk figyelmét, hogy a gépjármű adatainak megadása, a felkínált alkatrészek kompatibilitásának ellenőrzése, valamint a megvásárolt alkatrészek beszerelése és üzembe helyezése szakértelmet igénylő feladat. A kiválasztott Terméknek az adott gépjárműbe való beszerelhetőségéért (kompatibilitásáért) felelősséget nem vállalunk. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Termék beszerelésével, üzembe helyezésével kapcsolatosan további költségek merülhetnek fel, melyeket minden esetben a Vásárló visel.
Amennyiben a Vásárló a megvásárolt alkatrészt nem szakemberrel szerelteti be, úgy garanciát (jótállást) az alkatrészre nem vállalunk. A szakértővel történő beszereltetést a beszerelésről szóló számla és munkalap igazolja, amelynek minden esetben tartalmaznia kell a gépjármű adatait (forgalmi rendszám, alvázszám) és a kilométeróra állását.
Az Ivanics Kft. minden olyan kártérítési felelősséget kizár, amely a Termékeknek a Vevő által történő téves megrendeléséből fakad.
4.7.13.
Egyedileg beszerzendő tételek

A Webshopban olyan Termékek is megtalálhatók, amelyeket az Ivanics Kft. nem tart raktáron. Ezek a Termékek általában egyedileg beszerzendők és pontos beazonosításukhoz további adatok szükségesek. Fenti Termékek kapcsán az Ivanics Kft. igény esetén („Érdeklődés elküldése” opció) felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval egyeztetés céljából. Ennek eredményeképpen az eredeti megrendelés módosulhat.
4.8.
Szállítási és fizetési feltételek
4.8.1.
A szállítást a Szolgáltató harmadik féltől rendeli meg, annak költségét minden esetben továbbhárítja a Vásárlóra közvetített szolgáltatásként. A Szolgáltató a Webshop Kiszállítási információk menüpontjában tájékoztat a megrendelt termékek logisztikai szolgáltatójáról és a szállítás díjszabásáról a termék súlyának megfelelően. A fuvardíjat a Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a megrendelés elküldése előtti összegző oldalon is tájékoztatást kap.

Amennyiben a Vásárló egy napon több rendelést ad le és ezt a megrendelés leadásakor kéri, akkor a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, ha erre még van lehetőség. A már elindított küldemények utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
4.8.2.
A tényleges szállítási határidő minden esetben a megrendelési visszaigazolásban kerül meghatározásra.
4.8.3.
A megrendelt árut – a Vásárló előzetes jelzése és a felek egyeztetése alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.

Egyebekben a Webshopban megrendelt árukat a Szolgáltató a Vásárlónak az e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban meghatározott helyszínen adja át (a szolgáltatásokat itt teljesíti).
4.8.4.
A Vásárló a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a www.ivanics.hu/webshop oldalon tájékozódhat
4.9.
Cseredarabokkal szemben támasztott követelmények
4.9.1.
A Webshop gyári új alkatrészek forgalmazása mellett felújított alkatrészek forgalmazásával is foglalkozik. Felújított alkatrészek esetén a Vásárló a Szállító részére köteles eljuttatni a cseredarabot, és a cseredarab megérkezéséig a Szolgáltató által egyedileg meghatározott összegű kaució kerül felszámításra. A megfelelő állapotú cseredarab megérkezése esetén a kaució teljes összege jóváírásra kerül a Vásárló részére.
4.9.2.
A cseredarabnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
-
a cseredarab típusa megegyező a rendelt termék típusával, kivéve ha a gyártó időközben változtatott a formáján (ilyenkor alkatrész cikkszám alapján lehet azonosítani az egyezést);
-
a cseredarabot a felújított alkatrész gyári dobozában kell visszaküldeni;
-
a cseredarabnak ugyanabban az összeszereltségi állapotban kell lennie, mint a felújított darabnak és nem lehet hiányos;
-
a cseredarabon nem lehet kísérlet a használt alkatrész felújítására;
-
a cseredarabnak megtisztított állapotban kell lennie;
-
a cseredarabban a különböző folyadékokat (olaj, üzemanyag, fagyálló) környezetvédelmi okokból le kell ereszteni annak kizárása érdekében, hogy szállítás és kezelés közben kifolyjanak;
-
a cseredarab nem viselhet magán normál használaton túlmutató sérülést, nem lehet repedt, törött;
-
a cseredarab nem lehet túlzottan korrodált, vagy nem lehetnek égési nyomok láthatóak rajta.
4.10.
Elállási jog
4.10.1.
Az e pontban foglaltak a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, akik árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei (a továbbiakban: Fogyasztó).
A Fogyasztó az elállási jogát
a.
áru adásvételére irányuló szerződés esetén
a.
az árunak
b.
több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak
c.
több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
d.
ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
b.
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4.10.2.
A Fogyasztó kivételesen nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:
a.
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
b.
olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
c.
olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak
d.
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében
e.
olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
f.
olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
g.
olyan áru esetén, amelyet a Fogyasztó kérésére és tudtával külön rendeltek meg, és arra a Fogyasztó előleget is fizetett
h.
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából
i.
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
j.
nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében
k.
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. §-a szerinti jogát
4.11.
Elállási jog gyakorlásának a menete
4.11.1.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az ÁSZF-ben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
4.11.2.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolta.
4.11.3.
A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
4.11.4.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
4.11.5.
A Szolgáltató a postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetében a postára adás dátumát, e-mailen vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax megküldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítása szempontjából. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy az elállási szándék postai úton történő jelzése esetén a Fogyasztó az elállási nyilatkozatát ajánlott küldeményként adja postára, annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
4.11.6.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt árukat a Szolgáltató telephelyére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) az árut.
4.11.7.
Elállás esetén a termék visszaküldésének a költségét teljes mértékben a Fogyasztó viseli, ami a Szolgáltatóra nem hárítható át. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az elállással érintetett termékeket minden esetben a Szolgáltató 1116 Budapest, Méhész utca 2-4. szám alatti Átvevőpontjára kell megküldeni.
4.11.8.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget. Az ÁSZF-ben meghatározott elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
4.11.9.
A Fogyasztó felel az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Alkatrészek esetében a teljes vételár visszatérítése beszerelési kísérlet mentes állapotban biztosítható.
5.
Jótállás
5.1.
A Szolgáltatót az árukra vonatkozóan a Ptk. és a Tjr. alapján jótállási kötelezettség terheli, mely szerint a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba az áru nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
5.2.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát az árunak a Vásárló részére történő átadásával, vagy az áru üzembe helyezésével kezdődik.
5.3.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a Tjr. mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály 1 (egy) éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.
5.4.
Jótállás esetén a Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
5.5.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
5.6.
A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
6.
Szavatosság
6.1.
Kellékszavatosság
6.1.1.
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek az áru átadása időpontjában már léteztek. A 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem jogosult.
6.1.2.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
6.1.3.
A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve az áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.1.4.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
6.1.5.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. A Fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek fogadja el a Szolgáltató.
6.1.6.
A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
6.1.7.
A szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy az árut a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy az áru hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
6.1.8.
Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét az árunak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
6.2.
Termékszavatosság
6.2.1.
Az áru (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
6.2.2.
A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árukra, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
6.2.3.
Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
6.2.4.
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, miszerint az áru abban az esetben minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
6.2.5.
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti.
6.2.6.
A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek fogadja el a Szolgáltató. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
6.2.7.
A Fogyasztó termékszavatossági igényét az áru (ingó dolog) gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
6.2.8.
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, miszerint a Ptk. vonatkozó rendelkezési alapján gyártónak minősül az áru előállítója és forgalmazója.
6.2.9.
A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, miszerint a gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
-
az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
-
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
-
az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
E körben a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy a termékszavatossági kötelezettség alóli mentesüléséhez a Szolgáltatónak elegendő a fenti okok közül egy okot bizonyítania.
7.
Hogyan történik a panaszok kezelése?
7.1.
A Vásárló az áruval, illetőleg a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait (illetve internetes fizetés esetén a kártyabirtokos esetleges kifogásait) az Impresszumban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő, a nyitvatartási idő figyelembevételével.
7.2.
A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi, úgy azt szükség szerint orvosolja.
7.3.
Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a haladéktalan kivizsgálás akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató a panaszról és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát a személyesen bejelentett panasz esetében átadja a Vásárlónak, telefonon bejelentett panasz esetében pedig a jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerinti érdemi válasszal egyidejűleg küldi meg, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
7.4.
Telefonos panaszbejelentés esetében a Szolgáltató a panaszbejelentéshez egyedi iktatószámot társít – a későbbi azonosítás megkönnyítése érdekében –, mely számról a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Vásárlót.
7.5.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt, annak beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, valamint intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy az elutasítás indokolását köteles közölni a Vásárlóval a részére a panaszbejelentés nyomán megküldött érdemi válaszában.
7.6.
A panaszbejelentésről felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.
7.7.
Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló közötti fogyasztói jogvita a Felek tárgyalásával, egyeztetésével nem rendezhető, úgy a Vásárló az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:
-
Vásárlók Könyvébe való bejegyzés. A Vásárlók Könyve a Szolgáltató telephelyén elérhető. A Vásárlók Könyvébe történő bejegyzésekre a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.
-
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal élhet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. A Vásárló panaszának mikénti elbírálása alapján az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság dönt az esetleges fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet alapján fogyasztóvédelmi panasz elsőfokú eljárás keretében bármely kormányablakban a Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatalaiban benyújtható.
A Kormányhivatal weboldaláról letölthető a fogyasztóvédelmi panaszhoz használatos formanyomtatvány, amely elektronikusan is eljuttatható a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/bfkh-keruleti-hivatalai weboldalon felsorolt kerületi hivatalokba.
-
Békéltető testülethez való fordulás. Az áruk minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.

A Fogyasztóvédelmi tv. 18. § és 20. § (1)-(3) bekezdése szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06 (1) 488 21 31

További békéltető testületek elérhetőségei: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
-
Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.
-
Online vitarendezés. Az Európai Bizottság által elektronikusan működtetett Vitarendezési Platformhoz fordulásra online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség. Tehát ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr.
8.
Adatvédelem

Amennyiben az érintett a Webshopban vásárol, közte és az Ivanics kft. között jogviszony jön létre. Távollévők közötti vásárlásnál az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, a szállításhoz, a számlázáshoz, a fizetéshez, a jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Szolgáltató közötti szerződés teljesítése, a szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele. Az érintett a vásárlás során megismeri a jelen szerződést és a www.ivanics.hu/webshop weboldalon közzétett Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat szerinti adatkezelési tájékoztatót. Fentieken túlmenően az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez, ezen esetekben a Szolgáltató adatkezelésének jogalapja a jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelésről részletes tájékoztatás érthető el az Ivanics Kft. weboldalán: https://www.ivanics.hu/adatvedelem. Az adatkezelést illetően az adatkezelési tájékoztató a jelen szerződés mellékletét képezi.
9.
Egyéb tájékoztatások

A Webshop szerzői jogvédelem alatt áll. Valamennyi, a Webshopban megjelenő tartalomnak a jogosultja, vagy felhasználási joggal rendelkező felhasználója a Szolgáltató.

A Webshopban (www.ivanics.hu/webshop weboldalon) megjelenített tartalmaknak akár egészben, akár részben történő fizikai, vagy egyéb adathordozóra történő mentése, kinyomtatása magáncélú felhasználásra, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. Kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges tehát a magáncélú felhasználáson túli felhasználás, mint például, de nem kizárólagosan az adatbázisban való tárolás, a továbbadás, a közzé- illetőleg letölthetővé tétel, a kereskedelmi forgalomba hozatal.

Budapest, 2020. február 19.

Ivanics Kft.

Visszahívjuk?

+36

* A megadott telefonszámot nem használjuk fel későbbi, marketing célú megkeresésre.